مطالب توسط adminsaEe3d5423

حضور شرکت شیرین دارو در داوزدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان

شیرین دارو در دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان به آگاه سازی در مورد سبک زندگی سالم و خواص شیرین بیان برای زنان پرداخت. شرکت شیرین دارو به عنوان اسپانسر دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان، در این رویداد شرکت کرد و اقدام به آگاه سازی افراد در مورد سبک زندگی سالم و خواص شیرین […]