آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای اقلام استیل مورد نیاز خود شامل لوله در سایزهای مختلف، مهره ماسوره، زانوی دنده ای
مناقصه-ریشه-خشک-شیرین-دارو