بازدید دکتر حسین عطار سرپرست محترم تیپیکو از شیرین دارو
دکتر ایمانیه استاندار فارس و دکتر علیرضا برزگر شیرین دارو و دکتر عطار تیپیکو شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
مراسم-گرامیداشت-روز-زن-شیرین-دارو-1402-علیرضا-برزگر-شیوا-دهقان-مهیت-کیانمهر-زهرا-کرم-زاده-بیاتی-لیلا-مددی-نرجس-صدر-منش.jpg-سهیلا-قهرمانی-آرمیون-مریم. مرضیه سادات شریفی
بازدید-تیپیکو-دکتر-عاطفه-حکمت-و-مریم-رحمتی-از-شیرین-دارو-دکتر-علیرضا-برزگر-دکتر-رضا-میرباقری-دکتر-شعله-بذرریز-مسعود-قاسمی-مهندس.

حضور شرکت شیرین دارو در داوزدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان

/
شیرین دارو در دوازدهمین سمینار بین المللی سلامت زنان به آگاه سا…