آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای اقلام استیل مورد نیاز خود شامل لوله در سایزهای مختلف، مهره ماسوره، زانوی دنده ای
دیدار صمیمانه مدیر عامل شرکت شیرین دارو با کارگران به مناسبت روز کارگر