آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای اقلام استیل مورد نیاز خود شامل لوله در سایزهای مختلف، مهره ماسوره، زانوی دنده ای
دیدار صمیمانه مدیر عامل شرکت شیرین دارو با کارگران به مناسبت روز کارگر
مناقصه-ریشه-خشک-شیرین-دارو
زمانبندی پرداخت سود سهام دشیری (شیرین دارو)
تجلیل از شرکت شیرین دارو به عنوان صادرکننده نمونه استانی در بیست و پنجمین سال روز ملی صادراتتجلیل از شرکت شیرین دارو به عنوان صادرکننده نمونه استانی در بیست و پنجمین سال روز ملی صادرات
آگهی مناقصه عمومی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریقآگهی مناقصه عمومی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق
آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای فروش اقلام بلااستفاده - شرکت در مناقصه شیرین داروآگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای فروش اقلام بلااستفاده - شرکت در مناقصه شیرین دارو