فراخوان عمومی خرید ریشه شیرین بیان

 

فراخوان عمومی خرید ریشه شیرین بیان

 

فراخوان عمومی خرید ریشه شیرین بیان

 

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی خود مقدار ۳۰۰ تن ریشه شیرین بیان خشک تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ با منشاء خارجی خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۲به مدت ۶ روز جهت دریافت فرم استعلام بهاء، به واحد بازرگانی شرکت و یا سایت اینترنتی آن به نشانی  www.shirindarou.com مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۴۴۴ تماس حاصل نمایند. ضمناً آخرین مهلت ارائه پیشنهادات روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ و نحوه ارسال پیشنهادات بصورت حضوری و در پاکت دربسته و یا ارسال ایمیل به آدرس tender@shirindarouco.com می باشد.

زمان ارائه پیشنهادات پایان یافته است