آگهي مناقصه عمومی

 

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد انجام عملیات طراحی، تامین کلیه اقلام و تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی کارفرما به نشانی www.shirindarou.com مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی، سفته یا چک صیاد و مبلغ آن چهارصد میلیون ریال می­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

با توجه به اتمام زمان شرکت در مناقصه امکان دریافت اسناد فراهم نمی باشد.