شرکت شیرین دارو (سهامی عام)در نظر دارد مقدار ۴۶۰۰ کیلوگرم کیسه نایلونی شفاف (بدون کاست) با عرض ۷۰ سانتیمتر، طول ۱۱۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰۰ میکرون را از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی  www.shirindarou.com مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۰۰ تماس حاصل نمایند.

ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن یکصد میلیون ریال می­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

 

 زمان شرکت در مناقصه پایان یافته است