شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد تامین مواد اولیه، طبخ و سرو غذای کارکنان خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، پس از تکمیل فرم زیر را تکمیل و فایل اسناد قابل دریافت میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن یک میلیارد ریال می ­باشد.

با توجه به اتمام زمان مناقصه، امکان دریافت اسناد فراهم نمی باشد.