آگهی اجاره ماشین آلات

آگهي مناقصه عمومی (نوبت دوم)

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد ماشین آلات مورد نیاز خود شامل لودر، بیل مکانیکی و کامیون کمپرسی را همراه با راننده جهت کار در محل کارخانه از پیمانکار واجد شرایط اجاره نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی کارفرما به نشانی www.shirindarou.com مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۷۱-۳۷۴۴۲۳۰۱ داخلی ۴۵۶ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی، سفته یا چک صیاد و مبلغ آن یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال می­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

زمان شرکت در مناقصه پایان یافته است

مشاهده آگهی در روزنامه خبر جنوب