شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد دو عدد مخزن فولادی خود به حجم ۲۰۰ و ۴۰ مترمکعب را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مزایده فرم زیر را تکمیل و فایل اسناد قابل را دریافت نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۰۰ تماس حاصل نمایند.

ضمناً تضمین شرکت در مزایده به صورت واریز نقدی به شماره حساب معرفی شده در اسناد مزایده به نام شرکت شیرین دارو بوده و مبلغ آن ۴۰ میلیون ریال می ­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده است)

زمان شرکت در مزایده پایان یافته است