مخازن استنلس

آگهي مناقصه عمومی

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به طراحی و مهندسی، تامین متریال، ساخت، حمل و تحویل ۲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺰن استنلس اﺳﺘﯿﻞ ۳۰۴ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ذخیره عصاره شیرین بیان واﺣﺪ ﺑﭻ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ خود از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی www.shirindarou.com  مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۴۵۶ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی، سفته یا چک صیاد و مبلغ آن یک میلیارد و سیصد میلیون ریال می­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

زمان شرکت در مناقصه پایان یافته است

مشاهده آگهی در روزنامه خبر جنوب