آگهی مناقصه عمومی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد تأمین کلیه قطعات و تجهیزات و اجرای عملیات طراحی، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق در محل کارخانه خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوزها و استانداردهای لازم در این خصوص واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی کارفرما به نشانی www.shirindarouco.ir (shirindarou.com) مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۱۱۸ تماس حاصل نمایند. حداکثر مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری تاریخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از مهلت مقرر تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون) ریال می باشد.

*** مهلت ثبت نام در مناقصه به پایان رسیده است ***

مناقصه سیستم اعلان حریق (سه شنبه 5 بهمن 1400)