آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای اقلام استیل مورد نیاز خود شامل لوله در سایزهای مختلف، مهره ماسوره، زانوی دنده ای

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد اقلام استیل مورد نیاز خود شامل لوله در سایزهای مختلف، مهره ماسوره، زانوی دنده ای و … را از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی www.shirindarouco.ir (shirindarou.com) مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن دویست و بیست میلیون ریال می باشد.

*** مهلت شرکت در مناقصه، پایان یافته است ***