آگهي مناقصه عمومی

 

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد انجام عملیات طراحی و مهندسی، تامین متریال، ساخت، حمل، نصب، تست و راه اندازی دستگاه خشک کن به منظور خشک کردن مواد اولیه (ریشه گیاه شیرین بیان) ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ خود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه، پس از تکمیل فرم زیر اسناد را دریافت نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی، سفته یا چک صیاد و مبلغ آن یک میلیارد و پانصد میلیون ریال می­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

با توجه به اتمام زمان شرکت در مناقصه امکان دریافت اسناد فراهم نمی باشد.

با توجه به اتمام زمان شرکت در مناقصه امکان دریافت اسناد فراهم نیست.