آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای خرید 2000 تن ریشه شیرین بیان مرطوب

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید ۲۰۰۰ (دو هزار) تن ریشه شیرین بیان مرطوب با منشـأ خارجی از کشور آذربایجان، مورد نیاز خطوط تولیدی خود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تکمیل فرم زیر فایل ارائه شده را دریافت نموده و تکمیل نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۳۳ تماس حاصل نمایند. مهلت تحویل پیشنهادها حداکثر تا تاریخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۰ می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از مهلت مقرر تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، ضمانت نامه بانکی و مبلغ آن ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیارد و سیصد میلیون) ریال می باشد.

*** مهلت ثبت نام در مناقصه به پایان رسیده است ***

آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای خرید 2000 تن ریشه شیرین بیان مرطوب