مناقصه خرید یک دستگاه سرور

آگهي مناقصه عمومی

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد یک دستگاه سرور مورد نیاز خود را از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل  می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی  www.shirindarou.comمراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۴۵۶ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی، سفته یا چک صیاد و مبلغ آن ۱۵۰ میلیون ریال می­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

زمان شرکت در مناقصه پایان یافته است