آگهي مناقصه عمومی

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه خود معادل ۵۰۰ (پانصد) تن ریشه شیرین بیان خشک با منشأ خارجی از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی www.shirindarou.com مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۱۲۹ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی، سفته یا چک صیاد و مبلغ آن هشت میلیارد ریال می­باشد. (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

با توجه به اتمام زمان شرکت در مناقصه امکان دریافت اسناد فراهم نمی باشد.