آگهی-مناقصه-خرید-بلبرینگ-شیرین-دارو-سید-محمد-کارپرورفرد

آگهي مناقصه عمومی خرید بلبرینگ

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد انواع بلبرینگ های مورد نیاز خود را از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی  www.shirindarou.comمراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی، ضمانت نامه بانکی، سفته یا چک صیاد و مبلغ آن ۳۰۰ میلیون ریال می­باشد.

 (هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است)

با توجه به اتمام زمان شرکت در مناقصه امکان دریافت اسناد فراهم نمی باشد.