شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد تأمین کلیه قطعات و تجهیزات و اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق در محل کارخانه خود را به پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوزها و استانداردهای لازم در این خصوص واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی (shirindarou.com)  www.shirindarouco.ir مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵-۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن هفتصد و پنجاه میلیون ریال می باشد.

*** مدت زمان شرکت در مناقصه به پایان رسیده است***