شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید ۵۰۰ (پانصد) تن ریشه شیرین بیان خشک با منشـأ خارجی، مورد نیاز خطوط تولیدی خود از طریق برگزاری مناقصه نامحدود اقدام نماید. لذا جهت شرکت در این مناقصه، حداکثر تا تاریخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه توسط یکی از دو روش زیر اقدام فرمایید.

۱ – پس از تکمیل فرم مشخصات در وب سایت، فایل اسناد قابل دریافت می باشد.

۲- مراجعه حضوری به واحد بازرگانی خارجی شرکت شیرین دارو (مناقصه گزار) به آدرس شیراز، بلوار نصر، کیلومتر ۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۳۳ تماس حاصل فرمایید. مهلت تحویل پیشنهادها  حداکثر تا تاریخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱ می­باشد و به پیشنهادهایی که خارج از مهلت مقرر تحویل داده شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  (هفت میلیارد و هفتصد میلیون ) ریال می­باشد.

با توجه به اتمام زمان مناقصه، امکان دریافت اسناد فراهم نمی باشد.