شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد ۲۵۰۰۰ عدد پاکت کامپوزیت کرافت را از تولید کننده واجد شرایط دارای پروانه معتبر بهداشتی ویژه صنایع غذایی خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی (shirindarou.com)  www.shirindarouco.ir مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵-۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۲۵۰ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، چک صیاد و مبلغ آن یکصد و چهل میلیون ریال می باشد.

*** برای مشاهده اسناد مناقصه، فرم زیر را تکمیل فرمایید ***

خطا: فرم تماس پیدا نشد.