آگهی مناقصه عمومی شرکت شیرین دارو برای فروش اقلام بلااستفاده - شرکت در مناقصه شیرین دارو

شرکت شیرین دارو (سهامی عام) در نظر دارد اقلام بلااستفاده خود به شرح مندرج در جدول پیوست شماره ۲ اسناد مزایده (شامل دو دستگاه کمباین خاک گیر، یک مخزن پخت خاک و مقداری از ضایعات آهن، استیل، آلومینیوم و گالوانیزه) را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی (۲۷ دی ۱۴۰۰) به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مزایده، فرم زیر تکمیل و اسناد مورد را دریافت نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۴۴۴ تماس حاصل نمایند. حداکثر مهلت تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری ۰۷/۱۱/۱۴۰۰ می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از مهلت مقرر تسلیم شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً تضمین شرکت در مزایده، به صورت وایز به شماره شبای معرفی شده در اسناد مزایده به نام شرکت شیرین دارو بوده و مبلغ آن ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی میلیون) ریال می باشد.

*** مهلت ثبت نام در مناقصه به پایان رسیده است ***

مناقصه