شرکت شیرین دارو (سهامی عام)در نظر دارد انواع بلبرینگ های مورد نیاز خود را از تامین کننده واجد شرایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می­آید از تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسناد مناقصه، به سایت اینترنتی خریدار به نشانی www.shirindarou.com مراجعه نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۷۴۴۲۳۰۱-۰۷۱ داخلی ۴۵۶ تماس حاصل نمایند. ضمناً نوع تضمین شرکت در مناقصه، واریز نقدی یا چک صیاد و مبلغ آن ۲۰۰ میلیون ریال می باشد .

« برای دریافت اسناد مناقصه اینجا کلیک نمایید. »