جلسه-شیرین-دارو-با-دانشگاه-شیراز-و-اساتید-برجسته-استان

همکاری دوجانبه شیرین دارو و دانشگاه شیراز

به نقل از روابط عمومی شرکت شیرین دارو ظهر پنج شنبه ۱۴ دی ماه شیرین دارو میزبان رئیس و اساتید برجسته دانشگاه شیراز شد.
دکتر حسین عطار سرپرست و عضوهیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شرایط فعلی ارتباط دانشگاه با صنعت را از اولویت های شرکت های دارویی دانست و یادآورد شد طی جلسات متعدد خواستار ارتباط قویتر صنعت و دانشگاه شد.
وی افزود: پتانسیل نهفته در شیرین دارو با پشتکار و تکاپوی مدیران به بلوغ خواهد رسید و امید است با همکاری دانشگاه با این شرکت در جهت پیشرفت و اهداف آتی قدم برداشته شود. که این ارتباط در صورت دوجانبه بودن قطعا ادامه دار خواهد بود.
سرپرست تیپیکو تصریح کرد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از طرح ها و پروژه های علمی نخبگان و دانشجویان داروسازی استان فارس استقبال میکند.

مدیر عامل شرکت شیرین دارو دکتر برزگر نیز با توجه به تحصیلات دانشگاهی مرتبط از حضور اساتید قدردانی کرد و این اتفاق را گرامی داشت .

دکتر برزگر افزود: شرکت شیرین دارو در آینده ای نزدیک  از طرح های توسعه ای رونمایی خواهد کرد و با افزایش همکاری های دانشگاه با این شرکت امکان بلوغ سریعتر فراهم خواهد شد.
با توجه به حضور مدیران عامل گذشته در شرکت دکتر عطار از زحمات برجسته مهندس علیرضا مرایی قدردانی کرد و نقطه اوج و برجسته شکوفایی شرکت را در زمان حضور ایشان دانست.
در همین جلسه اساتید دانشگاه پیشنهادات همکاری و ارتباط های دوجانبه را مطرح و در این خصوص به تبادل نظر پرداختند که در نهایت منتج به تهیه تفاهم نامه دوجانبه در نزدیکترین زمان شد که این امر باعث ارتقا صنعت و دانشگاه گردد.