سهامدارن محترم جهت ورود به مجمع عمومی سالیانه شرکت شیرین دارو ۱۴۰۲ در روز برگزاری مجمع عمومی سالانه مورخ  ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴، بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با مشخصات به شرح ذیل وارد مجمع آنلاین گردند.

برای سهامداران حقیقی :

نام کاربری کد ملی ۱۰ رقمی و کلمه عبور “۱۲۳” می باشد.

برای سهامداران حقوقی:

نام کاربری اعداد کد بورسی ۵ رقمی و کلمه عبور “۱۲۳” می باشد.

لینک یک

http://live.shirindarou.com/

لینک دو

http://shirindarou.roka-co.com/login

در صورت نیاز به راهنمایی سهامداران محترم میتوانند با شماره تلفن همراه ۰۹۰۱۲۶۱۸۸۴۳ تماس حاصل نمایند.