پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راُس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

پیوست