افتخار آفرینی شرکت شیرین دارو در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی استان فارس

در آیینی با حضور مدیران ارشد استانی از شرکت های شاخص در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی استان فارس  تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شیرین دارو در این مراسم که با حضور جناب آقای دکتر ایمانیه استاندار محترم استان فارس، جناب آقای مهندس پاک فطرت نماینده محترم مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر فروردین نماینده محترم مردم شریف فیروزآباد ، جناب آقای مهندس ایزدی ریاست محترم سازمان صنعت،معدن و تجارت استان فارس ، جناب آقای مهندس رازقی ریاست محترم اتاق بازرگانی ، معادن و کشاورزی شیراز و چند تن از مدیران ارشد استانی دیگر، شرکت های شاخص در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی معرفی و باتندیس لوح سپاس تقدیر شدند.
در این مراسم دکتر علیرضا برزگر مدیرعامل حضور یافته و شرکت شیرین دارو به عنوان شرکت شاخص در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی استان فارس معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.