زمانبندی پرداخت سود سهام دشیری (شیرین دارو)

شرکت شیرین دارو به عنوان یکی از شفاف ترین شرکت های ارائه گزارشات در بین شرکت های بورسی و فرابورسی امسال نیز زودتر از موعد مقرر نسبت به واریز سود سهام سهامداران اقدام نمود.

به استحضار تمامی سهامداران حقیقی و حقوقی محترم می رساند، سود سهام حقیق و حقوقی از طریق سامانه سجام واریز گردید.