در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۱۷۹۴۱۴در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به استحضار می رساند مطابق با فايل پيوست توضيحات در خصوص اطلاعات و صورت هاي مالي منتشر شده به حضورتان ارسال مي گردد.