در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۱۴۲۶۹۶در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ به استحضار می رساند توضيحات صورتهاي مالي حسابرسي نشده دوره مالي ۹ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به شرح پيوست ارائه مي گردد