در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۰۶۰۴۹۷در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ به استحضار می رساند توضيحات صورتهاي مالي حسابرسي نشده دوره مالي ۳ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح پيوست ارائه ميگردد