در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۰۲۷۲۹۲در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به استحضار می رساند به پيوست توضيحات تغييرات صورت هاي مالي به حضورتان ارسال مي گردد

پیوست