در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری ۱۰۲۷۲۹۲در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ به استحضار می رساند توضيحات در خصوص صورت هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح پيوست ارائه مي گردد