بازگشت به نامه شماره ۹۸۲۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر توضيحات صورتهاي مالي حسابرسي نشده در دوره مالي نه ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به استحضار می رساند توضيحات به شرح پيوست ارائه مي گردد