برگزاری مراسم تودیع مدیر عامل سابق و معارفه سرپرست جدید شرکت شیرین دارو

 

به گزارش روابط عمومی شرکت شیرین دارو، شنبه ۲۱ آبان ماه مراسم تودیع مدیر عامل سابق و معارفه دکتر جواد مرادی (سرپرست جدید) شرکت شیرین دارو با حضور مدیر  حراست تیپیکو، دکتر قاضیان (مدیر حقوقی تیپیکو)، مهندس اصفهانی (نایب رئیس هیئت مدیره) و جمعی از مدیران کارخانه در محل شرکت شیرین دارو برگزار شد.

در این جلسه از زحمات آقای عبدالرزاق محمودآبادی تقدیر بعمل آمد و دکتر جواد مرادی به عنوان  سرپرست شرکت شیرین دارو منصوب گردیدند.