بازدید سرپرست، معاونین و مدیران ارشد تیپیکو از شیرین دارو

به نقل از روابط عمومی شرکت شیرین دارو پنج شنبه ۱۴ دی ماه شیرین دارو میزبان سرپرست، معاونین و مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین  شد.
دکتر حسین عطار سرپرست و عضوهیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ضمن بازدید از شرکت شیرین دارو در جلسه گردهمایی معاونین و مدیران ارشد تیپیکو با دکتر علیرضا برزگر مدیر عامل شرکت شیرن دارو از زحمات پرسنل شرکت شیرین دارو تشکر کرد.
وی افزود: پتانسیل نهفته در شیرین دارو با پشتکار و تکاپوی مدیران به بلوغ خواهد رسید و امید است ضمن نگه داشت سرمایه های فعلی در جهت پیشرفت و اهداف آتی قدم برداشته شود.
سرپرست تیپیکو تصریح کرد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از طرح ها و پروژه های علمی نخبگان و دانشجویان داروسازی استان فارس استقبال میکند.

دکتر برزگر ضمن ارائه اطلاعات، دستاوردها و اهداف پیش رو به مسائل و مشکلات فعلی شرکت پرداخت و از دکتر عطار در خصوص نگاه ویژه به این شرکت درخواست مساعدت داشت.

دکتر برزگر افزود: شرکت شیرین دارو عملکرد مطلوبی داشته و در آینده با پشتوانه تیپیکو از طرح های توسعه ای رونمایی خواهد کرد و با تمرکز زدایی می‌توان باعث اشتغال و توانمندی در استان باشد .