با توجه  به کارنامه ارزیابی عملکرد شرکت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ و جهت تقدیر و تشکر از زحمات کلیه پرسنل شرکت به دستور اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت پک لوازم تحریر به همراه شیرینی در روز ۱۳ آبان مصادف با روز دانش آموز به پرسنل شرکت شیرین دارو اهداء گردید.

روابط عمومی شرکت شیرین دارو