الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت شیرین دارو ( سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ این شرکت که ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در محل تهران –  مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش  به آدرس : تهران- خیابان ولی عصر(عج) – پایین تر از پارک وی – مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
  • استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .
  • استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ .
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
  • تصمیم گیری در مورد تقسیم سود .
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه ایشان .
  • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .
  • سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

سهامداران محترم و یا نمایندگان حقوقی و رسمی آنان که تمایل به حضور در جلسه مجمع دارند، می بایست جهت حضور در جلسه برگ سهم، مدرک شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی خود را همراه داشته باشند .

همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانیWWW.SHIRINDAROU.COM    مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت شيرين دارو