سهامدارن محترم جهت ورود به مجمع عمومی سالیانه شرکت شیرین دارو ۱۴۰۱ بر روی یکی از لینک های زیر کلیک کرده و با مشخصات کد بورسی (شامل حروف و عدد) و کد ملی وارد گردند.

لینک یک

http://live.shirindarou.com/login

لینک دو

http://shirindarou.roka-co.com/login

در صورت نیاز به راهنمایی سهامداران محترم میتوانند با شماره تلفن همراه ۰۹۰۱۲۶۱۸۸۴۳ تماس حاصل نمایند.